Elektrozbiórki - gdzie i kiedy

W zgodzie z naturą

Wastes Service Group wspierając innowacyjne rozwiązania nawiązało współpracę z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Szewcach, w ramach którego z inicjatywy pedagogów, uczniów oraz ich opiekunów zafascynowanych światem przyrody utworzono Centrum Edukacji Przyrodniczej. Głównym celem CEP-u jest stworzenie przestrzeni, środowiska współpracy między różnymi podmiotami w tym: placówkami oświatowymi, samorządem, organizacjami pozarządowymi, instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska oraz podmiotami gospodarczymi i wolontariuszami.
Wastes Service Group pomoże w działaniach proekologicznych, w tym zbiórki elektroodpadów, organizacji warsztatów i konkursów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.
www.zsszewce.edupage.org