Dla Spółdzielni mieszkaniowych

Spółdzielnie  Mieszkaniowe miasta Wrocławia

Dla wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych proponujemy udział w akcji pod hasłem „NIE TRZYMAJ ZŁOMU W DOMU” tzw. ZBIÓRKA NA TELEFON. Akcja polega na telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu przez mieszkańca Wrocławia elektrozłomu jaki posiada. Wystarczy tylko, aby Spółdzielnia Mieszkaniowa powiadomiła o tym swoich lokatorów. Najlepszym sposobem jest wywieszenie PLAKATU z informacją o akcji na tablicy lub w gablotach na klatkach schodowych. Wówczas każdy mieszkaniec będzie mógł zadzwonić i oddać sprzęt kiedy będzie tego chciał.