Dla firm i instytucji

Klienci Biznesowi i Instytucjonalni

Program ElektroZbiórka daje możliwość przekazania zużytego sprzętu do punktu zbiórki i zakładu przetwarzania w sposób wygodny i bezpieczny z zachowaniem wszystkich wymogów ochrony środowiska. Każda oferta jest dopasowana do indywidualnych potrzeb Klienta i uwarunkowana ilością przekazanych odpadów.

Realizacja programu Elektrozbiórka to najlepsza forma dla firm wprowadzających na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD, RTV i IT) skutecznej realizacji obowiązku edukacji ekologicznej (zgodnie z art.23a  Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym –Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz.1495 ze zm.).

Program obejmuje wszystkie wymagane ustawą działania mające na celu informowanie użytkowników sprzętu wprowadzonego przez przedsiębiorcę, o:

  • możliwym wpływie substancji stosowanych w sprzęcie na środowisko i zdrowie ludzi;
  • metodach prowadzenia selektywnego zbierania;
  • dostępnych systemach zbierania;
  • sposobów właściwego zagospodarowania elektrosprzętu;
  • roli ludzi w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku oraz recyklingu.