O Programie

 

Dla przedsiębiorców

Realizacja programu Elektrozbiórka to najlepsza forma dla firm wprowadzających na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD, RTV i IT) skutecznej realizacji obowiązku edukacji ekologicznej (zgodnie z art.23a  Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym –Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz.1495 ze zm.).

Program obejmuje wszystkie wymagane ustawą działania mające na celu informowanie użytkowników sprzętu wprowadzonego przez przedsiębiorcę, o:

  • możliwym wpływie substancji stosowanych w sprzęcie na środowisko i zdrowie ludzi;
  • metodach prowadzenia selektywnego zbierania;
  • dostępnych systemach zbierania;
  • sposobów właściwego zagospodarowania elektrosprzętu;
  • roli ludzi w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku oraz recyklingu.

Dla samorządów gmin

Program Elektrozbiórka dla gmin to szybkie, całkowicie bezpłatne i logistycznie najsprawniejsze rozwiązanie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych źródeł światła, baterii i akumulatorów z ogólnego  strumienia odpadów komunalnych. Forma ta eliminuje zbędnych pośredników, kierując elektroodpady bezpośrednio do zakładu przetwarzania. Formuła programu jest kompatybilna z zapisami nowej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Dla klientów indywidualnych

Każdy indywidualny klient, użytkownik sprzętu AGD, RTV i IT może w ramach programu Elektrozbiórka w przyjaznej i prostej formie pozbyć się zbędnego lub uszkodzonego sprzętu szybko i bezpłatnie. Wystarczy kontakt telefoniczny lub mailowy