Formularz zlecenia

Informacje podstawowe

Informacje o odpadzie

Dodaj kolejne pole

Uwagi:


Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Wastes Service Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 55-093 Kiełczów, ul.Wilczycka 14
2. Celem zbierania danych jest realizacja usługi odbioru z domu Klienta wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (typu pralka , lodówka, kuchenka, zmywarka telewizor) z domu klienta w ramach programu Elektrozbiórka.pl
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi odbioru z domu zgłoszonego sprzętu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie usługi odbioru.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu sfinalizowania usługi odbioru sprzętu i czasu zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku przetworzenia odebranego sprzętu.