Elektrozbiórki - gdzie i kiedy

Elektrozbiórka w Gminie Wisznia Mała 13 paździenik 2012 r.