Elektrozbiórki - gdzie i kiedy

Elektrozbiórka partnerem fundacji “Tobiaszki”

Firma Wastes Service Group w ramach programu Elektrozbiorka.pl na mocy umowy partnerskiej będzie realizowała wspólnie z Fundacją Tobiaszki projekt „ Elektrośmieci w rękach dzieci”. Polega on na realizacji zajęć z zakresu edukacji ekologicznej i promocji idei recyklingu odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W projekcie będą brały udział dzieci w wieku 10-13 lat, które swoją wiedzę wykorzystają w tworzeniu kampanii informacyjnej na temat recyklingu elektrośmieci.

W końcowej fazie projektu będzie zorganizowana zbiórka elektrośmieci, które trafią bezpośrednio do Zakładu Przetwarzania Wastes Service Group. Całkowity dochód ze zbiórki zostanie przekazany na rzecz Fundacji.

O terminie i miejscu zbiórki elektrośmieci poinformujemy w najbliższym czasie.

Fundacja Tobiaszki jest organizacją pożytku publicznego, nienastawioną na zysk. Działa od 2002 roku. W jej ramach prowadzona jest kilka inicjatyw.

Najważniejszym i najbardziej znanym działaniem fundacji jest świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z rodzin o różnych trudnościach. Jest to jedna z najstarszych świetlic we Wrocławiu, ciesząca się dużą renomą. Ze świetlicy bezpłatnie korzysta około 80 dzieci. Opierając się na pracy wolontariuszy, dofinansowaniu ze strony Urzędu Miasta oraz wpłatach pochodzących od ludzi i instytucji, przez 5 dni w tygodniu zapewnia dzieciom różnorodną pomoc – od odrabiania lekcji, poprzez warsztaty i zajęcia dodatkowe, po spotkania z psychologiem i indywidualne pogotowie lekcyjne.

Dla podopiecznych świetlicy oraz innych dzieci z trudną sytuacją materialną fundacja organizuje wypoczynek wakacyjny oraz zajęcia w czasie ferie zimowe. Ważnym działaniem jest również organizacja świąt okolicznościowych i festynów, które gromadzą całe rodziny związane z fundacją.

Żeby wspierać rozwój dzieci w pełnym zakresie fundacja prowadzi pracę z całymi rodzinami oraz środowiskiem (szkołami, MOPSem, psychologami). Przy fundacji działa również grupa samopomocowa. Założyli ją rodzice zainteresowani lepszym wychowaniem swoich dzieci i podniesieniem kompetencji rodzicielskich. W czasie spotkań omawiają problemy z którymi się spotykają, wyzwania wychowawcze. Dodatkowo raz w tygodniu pracownik ds. rodzin spotyka się z matkami organizując warsztaty, rozmowy i dyskusje.

Od października 2013 w ramach fundacji działa również klub seniora. Na spotkania przychodzi ok. 30 starszych mieszkańców Karłowic. Seniorzy uczestniczą w aktywnościach takich jak ćwiczenia pamięci, zajęcia artystyczne, warsztaty komputerowe, gimnastyka.