Czy wiesz że….

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera wiele niebezpiecznych substancji, które są potencjalnym zagrożeniem. Należy jednak pamiętać, że negatywne konsekwencje nie wynikają z niebezpiecznych substancji, tylko ze złego postępowania z elektrośmieciami.

Czy wiesz że…

 • Elektroodpadów NIE WOLNO WYRZUCAĆ NA ŚMIETNIK! Informuje nas o tym znak przekreślonego pojemnika na odpady który znajduje się na każdym z tych urządzeń lub na dołączonej dokumentacji.
 • Z jednej tony zużytych telefonów komórkowych można odzyskać 100 kg miedzi, 3 kg srebra, 6,5 kg palladu
 • Przetworzenie jednego komputera pozwala na zaoszczędzenie 5,6 kg CO2.
 • Przetworzony telefon komórkowy daje oszczędność 1,7 kg CO2.
 • Jeden metr kabla to oszczędność 2,0 kg CO2.
 • Przeciętny obywatel UE wytwarza ok. 8,6 ton CO2 rocznie.
 • UE narzuca na kraje członkowskie obowiązek zbiórki 4 kg zużytego sprzętu rocznie na mieszkańca. Zbiórka w Szwecji wynosi obecnie 16,7 kg, w Czechach 4 kg, Słowacji 3,5 kg, a we Włoszech 2 kg.
 • Szacuje się, że na świecie każdego roku 20 do 50 milionów ton sprzętu elektrycznego i elektronicznego zamienia się w odpady.

Przeciętnie w jednej tonie zużytych baterii spotykamy:

 • dwutlenek manganu – 270 kg,
 • żelazo – 210 kg,
 • cynk – 160 kg,
 • grafit – 60 kg,
 • chlorek amonowy – 35 kg,
 • miedź – 20 kg,
 • wodorotlenek potasu – 10 kg,
 • rtęć (tlenek rtęci) – 3 kg,
 • kilka kilogramów niklu i litu,
 • kadm – 0,5 kg,
 • srebro (tlenek srebra) – 0,3 kg,
 • niewielkie ilości kobaltu.

Jedna bateria guzikowa jest w stanie skazić 1m3 gleby i zatruć 400 litrów wody?! Jedna świetlówka w zależności od typu i producenta może zawierać od 1 do 30 mg par trującej rtęci!?

A co można zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

 • Można zanieść do sklepu, ale tylko pod warunkiem, ze kupuje się nowy sprzęt tego samego rodzaju
 • Można odstawić do punktu skupu złomu, ale trzeba sprawdzić, czy ten punkt jest wpisany do rejestru zbierających zużyty sprzęt (rejestr taki prowadzony jest przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php)
 • Można swoje zużyte urządzenia elektryczne bądź elektroniczne zostawić w punktach naprawy sprzętu AGD lub RTV, jeśli ten oczywiście wyrazi zgodę (obowiązek dotyczy jedynie sytuacji, gdy naprawa sprzętu jest niemożliwa z przyczyn technicznych lub koszty naprawy przewyższają jego wartość)
 • Można sprawdzić czy na terenie Gminy znajduje się punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W zakładce „Zasięg Akcji” sprawdź, czy Twoje miejsce zamieszkania obejmuje obszar objęty programem ELEKTROZBIÓRKI. Jeżeli TAK wówczas Wastes Service Group pomoże Ci za darmo i legalnie pozbyć się starego, bezużytecznego sprzętu w sposób przyjazny dla środowiska.

Jeżeli chcesz uwolnić się od problemów z niepotrzebnym sprzętem skontaktuj się z nami i…….

„NIE TRZYMAJ ZŁOMU W DOMU”

Zadzwoń na infolinię 801 90 60 90 , przyjedziemy i bezpłatnie odbierzemy starą pralkę, lodówkę, kuchenkę, telewizor itp. sprzęt elektryczny

Pragniemy, aby nasz program ELEKTROZBIÓRKI przyczyniał się do szerzenia idei świadomej konsumpcji i gospodarki elektroodpadami, wśród odbiorców końcowych sprzętu. Dążymy do tego, aby przekonać wszystkich Polaków do świadomej segregacji elektrośmieci, jako formy prowadzenia życia ekologicznego.

Oddając nam stary, zepsuty sprzęt AGD, RTV lub IT  przede wszystkim chronisz środowisko naturalne!!

Dziękujemy pięknie  za zaangażowanie i udział w akcji Elektrozbiórki pod hasłem

„NIE TRZYMAJ ZŁOMU W DOMU” :)